Enneagram

EĞİTİMLERİMİZ

Enneagram, insan doğasındaki 9 temel kişilik yapısının açıklamasıdır. Günlük davranışlarımızı anlamamızı sağlayarak, kişiliğimizin bizi nasıl sınırlandırdığını gösterir ve gelişim yolumuzu çizer. İnsanın sahip olduğu güçlerin farkına varıp geliştirmesini, bununla birlikte zayıf yanlarını öğrenip kontrol altına almasını sağlar. Enneagram, kişinin özünü öğrenip bunu geliştirmesi ve aslında öze güven duyarak hareket etmesidir. Eğitimin sonunda katılımcılar kendilerini tanıyarak, hem yakın çevresindekilerle daha iyi ve kaliteli bir iletişim kurabilecek, hem de iş dünyasında çalışanların doğru konumlandırılması ve yerinde değerlendirilmeleri konusunda yetkinlik kazanacaklardır. Ağırlıklı olarak Amerika’daki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır.

Farklı statü ve sosyo-kültürel düzeylere sahip çok sayıda insana hitap etmesinin yanında, Enneagram, özellikle iş dünyasındaki liderler, “insan kaynakları” ve “satış” iş kollarındaki yöneticiler ile öğretmenler ve ebeveynler için çok kıymetli bir öğrenme alanı teşkil etmektedir.