Sunum Teknikleri

EĞİTİMLERİMİZ

Hedef kitlesine sadece eğitmenlerin girdiği yaygın inancın aksine, eğitim sektörü dışında çalışanların da ihtiyaç duyduğu sunum teknikleri eğitimi, katılımcılara; görsel, işitsel ve duygusal temsil sistemleri yoluyla edinilen izlenim ve algıları yönetme becerisi kazandırmak üzere kurgulanmıştır.

Hayatımızın her alanında sunum tekniklerini muhakkak kullanırız. Örneğin, dost meclisinde anlatılan bir fıkranın tadı, anlatıcının sunum becerisine bağlıdır. Buradan hareketle, Sunum Teknikleri eğitimimiz, her kesime ve ihtiyaca hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Kurum eğitmenleri için özel olarak talep edildiğinde “Eğiticinin Eğitimi” formatına dönüştürülmektedir.